tại sao trái đất không phải hình vuông

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có một thế lực đen tối nào đó đã làm cho Trái Đât hình cầu nên Trái Đất không phải hình vuông. ❤️
Trả lời
Có một thế lực đen tối nào đó đã làm cho Trái Đât hình cầu nên Trái Đất không phải hình vuông. ❤️