Tầm nhìn, sứ mệnh của một doanh nghiệp?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Hiện mình đang điều hành công ty về cho thuê phòng trọ. Mình đang muốn thành lập website để quảng bá thêm về dịch vụ của bên mình. Khi viết về tầm nhìn và sứ mệnh của công ty mình có chút nhập nhằng. Cụ thể:

"Giúp cho mọi người có một chỗ thuê trọ giá phù hợp nhất" là tầm nhìn hay sứ mệnh?

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Theo mình thì đó là sứ mệnh.

Tầm nhìn là những dự định, mục tiêu, tham vọng về tương lai. Ví dụ như: thành một doanh nghiệp hàng đầu khu vực trong lãnh vực..., doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao..., doanh nghiệp có số lượng khách hàng lớn nhất...

Sứ mệnh là những giá trị mà doanh nghiệp sẽ mang lại cho khách hàng.

Mình nghĩ là vậy.

Trả lời

Theo mình thì đó là sứ mệnh.

Tầm nhìn là những dự định, mục tiêu, tham vọng về tương lai. Ví dụ như: thành một doanh nghiệp hàng đầu khu vực trong lãnh vực..., doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao..., doanh nghiệp có số lượng khách hàng lớn nhất...

Sứ mệnh là những giá trị mà doanh nghiệp sẽ mang lại cho khách hàng.

Mình nghĩ là vậy.