1. Marketing

[THAM KHẢO] Vai trò của nghiên cứu thị trường - MARKETING AI

a. Cung cấp dữ liệu có giá trị

Nghiên cứu thị trường cung cấp dữ liệu có giá trị cho người ra quyết định. Nó cung cấp dữ liệu về nhu cầu, cung cấp, hành vi người tiêu dùng, cạnh tranh,.. Dữ liệu này được sử dụng để ra quyết định. Dữ liệu này cải thiện chất lượng của các quyết định. Nó làm cho quyết định rất thành công.

b. Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng

Nghiên cứu thị trường cung cấp dữ liệu về hành vi người tiêu dùng. Nó cung cấp dữ liệu về tuổi, thu nhập, thích, không thích,.. của người tiêu dùng. Nó cũng tìm ra ý kiến ​​của người tiêu dùng về một sản phẩm của công ty. Dữ liệu này được sử dụng để đưa ra chính sách sản xuất và tiếp thị.

c. Chọn kỹ thuật quảng cáo

Nghiên cứu thị trường giúp công ty lựa chọn các kỹ thuật quảng cáo phù hợp. Nó giúp chọn các kỹ thuật tiếp thị. Nó giúp lựa chọn phương tiện phù hợp cho quảng cáo. Nó giúp giải quyết các vấn đề về dịch vụ hậu mãi. Nó cũng giúp chuẩn bị ngân sách cho quảng cáo và khuyến mãi.

d. Cung cấp thông tin thị trường

Nghiên cứu thị trường cung cấp dữ liệu về tình hình thị trường.

Dữ liệu liên quan đến thị trường này được sử dụng để tìm hiểu:

+ Vị trí cung và cầu trong tương lai.

+ Mức độ cạnh tranh và các bước thực hiện để kiểm soát nó.

+ Cơ hội thị trường.

+ Nguyên nhân của sự sụt giảm về doanh thu.

e. Đánh giá hiệu quả marketing

Nghiên cứu thị trường giúp công ty đánh giá hiệu quả của các hoạt động marketing và thực hiện các bước để cải thiện nó.

Nghiên cứu thị trường được sử dụng để tìm ra hiệu quả của giá cả, gói, tên thương hiệu,… về bán hàng. Nó được sử dụng để tìm phản ứng của người tiêu dùng đối với sản phẩm của công ty. Nó được sử dụng để đánh giá các chính sách về khoảng không quảng cáo và giá cả. Nó cũng được sử dụng để đánh giá hiệu quả của quảng cáo, các kỹ thuật quảng cáo bán hàng, các kênh phân phối,…

f. Nhu cầu và tầm quan trọng khác

Các nhu cầu khác và tầm quan trọng của marketing research như sau:

– Marketing Research giúp cải thiện hiệu quả của bộ phận làm marketing. Điều này tạo ra thiện chí và hiệu quả tốt.

– Giúp người quản lý tiếp thị thực hiện các quyết định hợp lý và hiệu quả.

– Giúp lựa chọn nhân viên phù hợp để nghiên cứu.

– Được sử dụng để thực hiện các chương trình tăng trưởng và mở rộng.

– Mang lại lợi ích cho tất cả những lợi ích của công ty, nhà phân phối, đại lý quảng cáo, người tiêu dùng, chính phủ và toàn xã hội.

Vì vậy, nghiên cứu tiếp thị rất hữu ích cho tất cả mọi người. Nhưng nó hữu ích nhất cho nhà sản xuất bởi vì nó giúp trả lời các câu hỏi cơ bản, tức là, ở đâu, khi nào, cho ai, cách để bán hàng tốt nhất?

Tham khảo: MARKETING AI

Từ khóa: market research, marketing

nhìn tiêu đề mình cứ tưởng dùng AI cho nghiên cứu thị trường.

Trả lời

nhìn tiêu đề mình cứ tưởng dùng AI cho nghiên cứu thị trường.