Tầm quan trọng và ý nghĩa thực tiễn của ngành thân mềm (Mollusca)?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Làm thực phẩm cho người: mực, ngao, sò… - Làm thức ăn cho động vật khác: hến, ốc… - Làm đồ trang sức: ngọc trai - Làm vật trang trí: xà cừ, vỏ ốc… - Làm sạch môi trường nước: hầu vẹm… - Có hại cho cây trống: các loài ốc sên - Làm vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán: ốc mút, ốc tai… - Có giá trị xuất khẩu: bào ngư, sò huyết… - Có giá trị về mặt địa chất: hóa thạch 1 số vỏ ốc.
Trả lời
Làm thực phẩm cho người: mực, ngao, sò… - Làm thức ăn cho động vật khác: hến, ốc… - Làm đồ trang sức: ngọc trai - Làm vật trang trí: xà cừ, vỏ ốc… - Làm sạch môi trường nước: hầu vẹm… - Có hại cho cây trống: các loài ốc sên - Làm vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán: ốc mút, ốc tai… - Có giá trị xuất khẩu: bào ngư, sò huyết… - Có giá trị về mặt địa chất: hóa thạch 1 số vỏ ốc.