Tên khai sinh của bác Hồ Chí Minh là gì?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

hochiminh

,

lichsu

,

lịch sử

Nguyễn Sinh Cung, hiệu là Tất Thành.

Trả lời

Nguyễn Sinh Cung, hiệu là Tất Thành.