Thà bạo lực nếu như cần bạo lực còn hơn phủ lên mình tấm áo choàng phi bạo lực để biểu hiện sự bất lực . Bạn có thấy câu này đúng ?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Nói chung là bảo con người tự giác làm cái gì đấy mà họ ko thích/ tổn hại đến lợi ích của họ mà mang lại lợi ích cho nhiều người khác thì khó lắm, ko nhiều người tự nguyện làm đâu. Phải dùi cui dí vào gáy hay có súng đặt sẵn sau lưng người ta mới chịu làm.

Muốn phát triển nhanh và mạnh thì phải có pháp luật và chế tài đủ mạnh, phải dám dùng bạo lực khi cần thiết. Như Thiên An Môn của Tàu Khựa chẳng hạn, hay Gulag thời Stalin. 

Trả lời

Nói chung là bảo con người tự giác làm cái gì đấy mà họ ko thích/ tổn hại đến lợi ích của họ mà mang lại lợi ích cho nhiều người khác thì khó lắm, ko nhiều người tự nguyện làm đâu. Phải dùi cui dí vào gáy hay có súng đặt sẵn sau lưng người ta mới chịu làm.

Muốn phát triển nhanh và mạnh thì phải có pháp luật và chế tài đủ mạnh, phải dám dùng bạo lực khi cần thiết. Như Thiên An Môn của Tàu Khựa chẳng hạn, hay Gulag thời Stalin. 

Bất lực là muốn mà không được, hoặc kiểu cố hết sức mà không được. Trong câu nói trên chẳng có ý gì nói lên điều đó (cái sự muốn), mà chỉ là tạo yếu tố gần đúng rồi đợi người đọc tưởng tượng ra điều đó.

Nếu không muốn rồi không làm, sao gọi là bất lực được ?