Kinh doanh sản phẩm gì trong năm 2019?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Qua năm mới rồi, muốn kinh doanh một sản phẩm gì đó mà không biết sản phẩm gì, mình thích những sản phẩm về công nghệ, về xu hướng trong tương lai. Trong đây có anh em nào có ý tưởng khởi nghiệp nào táo bạo không nhỉ?
Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Tìm ra thứ mình muốn bán mà dựa vào sản phẩm mình thích, nó giống trong công việc mình thấy nhiều người phát triển sản phẩm dựa theo việc xây dựng các tính năng (feature) (đa số là các PM có background là developer), mới đầu sẽ rất fancy nhưng càng về sau càng đuối mà không hiểu tại sao.

Nên xuất phát từ thị trường, con người. Bởi, nếu ông nào đó comment tên dòng sản phẩm sẽ hot ở dưới đây, cũng sẽ phải nêu dẫn chứng về thị trường, con người để khẳng định điều đó có giá trị.

Trả lời

Tìm ra thứ mình muốn bán mà dựa vào sản phẩm mình thích, nó giống trong công việc mình thấy nhiều người phát triển sản phẩm dựa theo việc xây dựng các tính năng (feature) (đa số là các PM có background là developer), mới đầu sẽ rất fancy nhưng càng về sau càng đuối mà không hiểu tại sao.

Nên xuất phát từ thị trường, con người. Bởi, nếu ông nào đó comment tên dòng sản phẩm sẽ hot ở dưới đây, cũng sẽ phải nêu dẫn chứng về thị trường, con người để khẳng định điều đó có giá trị.

Bạn đã từng kinh doanh sản phẩm nào chưa. Niềm yêu mến của bạn với sản phẩm xxx gì đó đủ lớn chưa.