Thể thơ haiku của Nhật Bản có cấu trúc âm tiết như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Mỗi bài haiku thông thường có 17 âm tiết, được chia thành 3 câu với cấu trúc âm tiết 5 - 7 - 5
Trả lời
Mỗi bài haiku thông thường có 17 âm tiết, được chia thành 3 câu với cấu trúc âm tiết 5 - 7 - 5