Theo bạn có tồn tại ý chí tự do hay không?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Tôi nghĩ là có. Ý chí thuộc tâm thức bên trong và không có giới hạn.
Trả lời
Tôi nghĩ là có. Ý chí thuộc tâm thức bên trong và không có giới hạn.

Mình nghĩ là có.

Nếu bạn quan tâm, bạn có thể đọc cuốn Now: The Physics of Time của Richard Muller. Trong cuốn đó có một đoạn dùng vật lý để chứng minh rằng free will tồn tại.

Nếu bạn tìm hiểu về Phật giáo, mình nghĩ bạn cũng sẽ có suy nghĩ tương tự. Nhưng hiểu về vật lý hiện đại (cho đại chúng) thì có vẻ nhanh hơn hiểu về Phật giáo.