Theo bạn thì có những phim điện ảnh Việt Nam nào đáng xem?

  1. Nghệ thuật

  2. Phim ảnh

Mình vừa xem "Nhắm mắt thấy mùa hè", và mình muốn tìm thêm vài phim Việt Nam không nhảm nhí, nhân văn, ý nghĩa tương tự vậy.

Từ khóa: 

nghệ thuật

,

phim ảnh

Bạn thử xem "Mùi cỏ cháy" xem. Mình thấy ý nghĩa lắm.
Phim tài liệu về chiến tranh thì có "Last days in Vietnam" và "The Vietnam War"
Bối cảnh câu chuyện hiện đại thì có "
Yêu hơn cả bầu trời". Tuy hơi dài nhưng mình xem cũng thấy như biết thêm được điều gì đó mà ở ngoài đời chắc không có cơ hội để tiếp xúc đến ấy.
Chả hiểu sao toàn liên quan tới hình ảnh của những người lính nữa ^^

Trả lời

Bạn thử xem "Mùi cỏ cháy" xem. Mình thấy ý nghĩa lắm.
Phim tài liệu về chiến tranh thì có "Last days in Vietnam" và "The Vietnam War"
Bối cảnh câu chuyện hiện đại thì có "
Yêu hơn cả bầu trời". Tuy hơi dài nhưng mình xem cũng thấy như biết thêm được điều gì đó mà ở ngoài đời chắc không có cơ hội để tiếp xúc đến ấy.
Chả hiểu sao toàn liên quan tới hình ảnh của những người lính nữa ^^

Mình khá thích phim võ thuật Việt Nam, có hai phim mình tâm đắc và muốn chia sẻ là "Bụi đời Chợ Lớn" và "Đỉnh Mù Sương":