Thiên hà là gì? Thiên hà của chúng ta có bao nhiêu thiên hà? Trong vũ trụ có cả thẩy bao nhiêu thiên hà?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo GSTS Nguyễn Quang Riệu, giám đốc nghiên cứu Đài thiên văn Paris thì thiên hà là đám tinh vân khổng lồ chứa đựng hàng chục tỉ sao cùng khí và bụi. Thiên hà của chúng ta cỏ hình xoắn ốc, đường kính tới 90.000 năm ánh sáng (1 năm ánh sáng = 9460 tỉ km). Trong vũ trụ có tới…, hàng trăm tỉ thiên hà (!). Để hình dung ra được vũ trụ rộng lớn đến ngần nào bạn cứ cho rằng bạn có phương tiện bay với tốc độ nhanh như ánh sáng (300.000 km/giây) và có nguồn năng lượng bất tận thì sau khi rời trái đất hơn 1 giây đã tới mặt trăng, 5 giờ sau tới sao Diêm vương và 75000 năm sau mới xuyên qua hết dải Ngân Hà, còn muốn tới các thiên hà xa xăm phải mất... 10 tỉ năm (!)
Trả lời
Theo GSTS Nguyễn Quang Riệu, giám đốc nghiên cứu Đài thiên văn Paris thì thiên hà là đám tinh vân khổng lồ chứa đựng hàng chục tỉ sao cùng khí và bụi. Thiên hà của chúng ta cỏ hình xoắn ốc, đường kính tới 90.000 năm ánh sáng (1 năm ánh sáng = 9460 tỉ km). Trong vũ trụ có tới…, hàng trăm tỉ thiên hà (!). Để hình dung ra được vũ trụ rộng lớn đến ngần nào bạn cứ cho rằng bạn có phương tiện bay với tốc độ nhanh như ánh sáng (300.000 km/giây) và có nguồn năng lượng bất tận thì sau khi rời trái đất hơn 1 giây đã tới mặt trăng, 5 giờ sau tới sao Diêm vương và 75000 năm sau mới xuyên qua hết dải Ngân Hà, còn muốn tới các thiên hà xa xăm phải mất... 10 tỉ năm (!)