1. Sáng tác

Thơ            GIẾNG LÀNG

Kết quả hình ảnh cho ảnh giếng làng

(Ảnh google)Giếng làng vẫn đứng thảnh thơi

Mùa hè hóng mát

Người chơi ghé nhìn

Nước trong, xanh đến mé thành

Không ai múc nước giếng làng đầy vơi

Giếng làng cứ đứng vậy thôi

Cho ai có tiếc những gàu với quang?

Giếng làng còn đứng đấy không?

Nước trong trong tới vô cùng giếng ơi!

Từ khóa: giếng làng, nước trong, đầy vơi, vô cùng, sáng tác