1. Kiến thức chung

Làm gì khi bị bí ý tưởng trong khi sắp đến hạn deadline?

Đối với người làm sáng tạo, việc liên tục phải nghĩ ra idea là một khả năng. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng đủ idea để đáp ứng được công việc. Ví dụ như việc làm content, bạn phải nghĩ ra nhiều content mới để đáp ứng nhu cầu khách hàng nhưng một lúc nào đó bạn cũng sẽ bị bí ý tưởng trong khi deadline thì dí đến chân.

Vậy một creator sẽ phải làm gì trong trường hợp đó? Và có những cách nào để bạn khai thác ý tưởng?

Từ khóa: ideas, deadline, creator, Kiến thức chung

Mình đã từng thảo luận trong 1 câu hỏi có nội dung như câu hỏi của bạn, bạn có thể tham khảo và cùng trao đổi nhé

Trả lời

Mình đã từng thảo luận trong 1 câu hỏi có nội dung như câu hỏi của bạn, bạn có thể tham khảo và cùng trao đổi nhé