Theo các bạn thì nhà tuyển dụng quan tâm đến điều gì nhất khi tuyển nhân viên?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Năng lực, thái độ, kỹ năng, khả năng gắn bó, ngoại hình, mức lương....

Tuỳ hoàn cảnh khác nhau mà thứ tự ưu tiên sẽ thay đổi. Ví dụ Tuyển fresher thì ưu tiên thái độ trước, tuyển senior thì ưu tiên năng lực trước.

Trả lời

Năng lực, thái độ, kỹ năng, khả năng gắn bó, ngoại hình, mức lương....

Tuỳ hoàn cảnh khác nhau mà thứ tự ưu tiên sẽ thay đổi. Ví dụ Tuyển fresher thì ưu tiên thái độ trước, tuyển senior thì ưu tiên năng lực trước.

Năng lực

Ý thức, kỉ luật

Kĩ năng và sự linh hoạt trong công việc

Thái độ

Kỹ năng

Và kiến thức ....

Đầu tiên tất nhiên là năng lực, có đáp ứng đc yêu cầu của chủ đầu tư với công việc hay không.

Kế đến là việc bạn có gắn bó với công việc hay ko. Nhiều bạn nghĩ đơn giản nhân viên ko nên gắn bó lâu, vì càng lâu công ty phải trả càng nhiều tiền. Nhưng các bạn đâu biết rằng mỗi lần thay đổi nhân viên là mỗi lần xáo trộn công việc. 

Sau đó mới đến thái độ, kỹ năng,.... 

Năng lực