1. Giáo dục

Theo các bạn có nên công khai danh tính 44 bạn học sinh được nâng điểm ở Sơn La hay không, tại sao?

Từ khóa: Giáo dục

Nên chứ, nếu không thì điều tra để làm gì

Trả lời

Nên chứ, nếu không thì điều tra để làm gì

Không công bằng làm sao có sự nhân văn? Nếu các em này thực sự hối hận thì đã không có mặt trong trường đại học.

Có, làm sai thì phải chịu phạt.

công khai ra thì sẽ là con của bộ trưởng này chủ tịch kia .Sao mà dám công khai ?