Thời học sinh có nên yêu đương ko !?

  1. Tình yêu

Thời 
Từ khóa: 

tình yêu

Nếu cậu yêu đương mà bản thân vẫn cân bằng được việc học và điểm số thì ok,nhưng nếu ko cân bằng được thì thật sự ko nên yêu đương vào thời điểm học quan trọng vì sẽ ảnh hưởng khá lớn đến việc học của cậu 

Trả lời

Nếu cậu yêu đương mà bản thân vẫn cân bằng được việc học và điểm số thì ok,nhưng nếu ko cân bằng được thì thật sự ko nên yêu đương vào thời điểm học quan trọng vì sẽ ảnh hưởng khá lớn đến việc học của cậu