Thủ dâm nhiều và thích cả hai giới có bị sao không?

  1. Giới tính

em 29t thường thủ dâm nhiều lần trong tháng có bị vô sinh sau nay kh. sao em 29t trai gái gi em điều thicchs zay vậy giới tính em có bị sao kg ạk

Từ khóa: 

thủ dâm

,

giới tính

Quá nhiều lần thì sẽ có khả năng bị yếu và khả năng có con thấp hơn.

Bisexual thì trên thế giới cũng ko ít, cũng là 1 loại giới tính có vấn đề.

Trả lời

Quá nhiều lần thì sẽ có khả năng bị yếu và khả năng có con thấp hơn.

Bisexual thì trên thế giới cũng ko ít, cũng là 1 loại giới tính có vấn đề.

Thủ dâm không sai nhưng nếu số lần nhiều thì là tiêu cực.

Vấn đề bạn thích nam và nữ có thể là song tính hoặc đó chỉ là suy nghĩ của bạn. Bạn có thể thay đổi không gian, tránh ở một mình, giao tiếp nhiều hơn 🌻