1. Trí tuệ nhân tạo

Vingroup đang thành lập trung tâm AI đây thực sự là một nơi lý tưởng cho sự phát triển của AI ở Việt Nam ai có định hướng ứng tuyển zô đó k😄😄?

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo

Mình tin rằng anh Vượng muốn làm AI, nhưng hiện tại mình chưa tin là anh ấy biết đầu tư cho AI.

Có lẽ đầu tư công nghệ nó khác căn bản với đầu tư đất cát. Đất đẹp, thường là đẹp sẵn, cùng lắm thì bỏ ra ít tiền để mông má (làm đường, đồn thổi). Đầu tư vào công nghệ khác hẳn về bản chất, nó là đầu tư vào con người. Con người đẹp là con người trải qua nhiều thử thách và thất bại. Với cách dùng người của anh Vượng hiện nay thì không bao giờ anh ấy có công nghệ được. Dĩ nhiên anh ấy cũng có thể trở thành con buôn hoặc nhà phân phối công nghệ.

Trả lời

Mình tin rằng anh Vượng muốn làm AI, nhưng hiện tại mình chưa tin là anh ấy biết đầu tư cho AI.

Có lẽ đầu tư công nghệ nó khác căn bản với đầu tư đất cát. Đất đẹp, thường là đẹp sẵn, cùng lắm thì bỏ ra ít tiền để mông má (làm đường, đồn thổi). Đầu tư vào công nghệ khác hẳn về bản chất, nó là đầu tư vào con người. Con người đẹp là con người trải qua nhiều thử thách và thất bại. Với cách dùng người của anh Vượng hiện nay thì không bao giờ anh ấy có công nghệ được. Dĩ nhiên anh ấy cũng có thể trở thành con buôn hoặc nhà phân phối công nghệ.

Tui