Thư giãn

  1. Sáng tác

Trăng ngả hàng cây, gió heo may..

Phảng phất hoa mùi, ngan ngát bay..

Nhấp ngụm cà phê..đăng đắng lưỡi

Đượm..có mùi voi, khen khét, say.!!

😮 😮 😮 😮 😮 😮 😮 😮 😮 😮 :O

Từ khóa: 

sáng tác

Ý ... sao lại có mùi voi vậy anh?

Trả lời

Ý ... sao lại có mùi voi vậy anh?

Nhã quá!