Thực tập trái ngành có nên không?

  1. Hướng nghiệp

Nếu mình học ngành A nhưng cảm thấy không hợp và muốn sau này ra trường làm ngành B. Vậy mình có nên đi thực tập công việc ngành B. Tuy mình không theo ngành A nhưng vẫn mong sẽ ra trường với tấm bằng tốt. Và việc thực tập trái ngành có thể ảnh hưởng đến bảng điểm của mình. Mọi người nghĩ sao? 
Từ khóa: 

hướng nghiệp

học nghành nào thì nên thực tập ngành đấy cho trải nghiệm và lấy kinh nghiêm khi mình ra trường làm 1 thời gian cảm thấy không ổn hay như nào đó thì nhảy ngành cũng chưa muộn ạm

Trả lời

học nghành nào thì nên thực tập ngành đấy cho trải nghiệm và lấy kinh nghiêm khi mình ra trường làm 1 thời gian cảm thấy không ổn hay như nào đó thì nhảy ngành cũng chưa muộn ạm

Thực tập thì vẫn phải theo quy định bộ môn, hướng dẫn của giảng viên cố vấn bạn ạ. Nếu bạn không thích thì có thể làm thêm ngành B hoặc sau này ra trường theo ngành B. Còn giờ muổn a trường với tấm bằng tốt thì tất nhiên bạn không thể thực tập trái ngành rồi.

Vẫn nên thực tập đúng ngành sau đó ra trường thì bắt đầu làm trái ngành với vị trí thấp cũng ổn nhé

Nếu bạn là sinh viên năm cuối và đi thực tập theo lịch nhà trường yêu cầu thì sao mà thực tập trái ngành được hả bạn? Không được luôn ấy chứ đừng nói là ảnh hưởng đến bảng điểm. Bạn thực tập trái ngành thì khi nào bạn thực tập đúng ngành rồi lấy được dấu, làm báo cáo, khóa luận các thứ thì mới được ra trường thôi :)