Tổ chức cơ bản của một tòa soạn báo điện tử là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

1. Cơ quan chủ quản. 2.Tổng biên tập. 3. Phó tổng biên tập. 4. Tổng thư kí tòa soạn. 5. Phó tổng thư kí tòa soạn. 6.Phóng viên, biên dịch viên, cộng tác viên, kĩ thuật viên.
Trả lời
1. Cơ quan chủ quản. 2.Tổng biên tập. 3. Phó tổng biên tập. 4. Tổng thư kí tòa soạn. 5. Phó tổng thư kí tòa soạn. 6.Phóng viên, biên dịch viên, cộng tác viên, kĩ thuật viên.