Tổ hợp môn thi đại học cho ngành tâm lý học?

  1. Tâm lý học

Mọi người có thể cho mình biết các tổ hợp môn để thi vào ngành tâm lý học của đại học là gì không ạ?

Từ khóa: 

thi đại học

,

ngành tâm lý học

,

tâm lý học

Tùy theo trường mà tổ hợp sẽ là

A00: Toán- Vật lý- Hóa học
B00: Toán- Hóa học- Sinh học
C00: Ngữ văn- Lịch sử- Địa lý
D01: Toán- Ngữ văn- Tiếng Anh
D78: Ngữ văn- Khoa học xã hội- Tiếng Anh
D08: Toán- Sinh học- Tiếng Anh
D09: Toán- Lịch sử- Tiếng Anh


Btw, it's Noron, not your Google =)))

Trả lời

Tùy theo trường mà tổ hợp sẽ là

A00: Toán- Vật lý- Hóa học
B00: Toán- Hóa học- Sinh học
C00: Ngữ văn- Lịch sử- Địa lý
D01: Toán- Ngữ văn- Tiếng Anh
D78: Ngữ văn- Khoa học xã hội- Tiếng Anh
D08: Toán- Sinh học- Tiếng Anh
D09: Toán- Lịch sử- Tiếng Anh


Btw, it's Noron, not your Google =)))