(Tội phạm) Trong rạp xiếc có 2 người lùn, một hôm có một xác chết của một người lùn, hỏi sát thủ là ai?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Trong đoàn xiếc có hai người lùn, một người bị mù. Một hôm, ông chủ đoàn xiếc nói với họ, đoàn xiếc chỉ cần một người lùn. Hai người lùn này đều vô cùng mong muốn giữ được công việc này để sinh sống. Kết quả, sáng sớm ngày hôm sau, người lùn mù đã tự sát trong phòng mình. Trong phòng có các đồ dùng bằng gỗ và đầy những mẩu gỗ thừa nằm dưới đất.

Tại sao người lùn mù lại tự sát ?

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Người lùn kia đã dùng mấy thanh gỗ để khiến người lùn mù nghĩ rằng mình đã cao lên và ông ta sẽ mất việc

Trả lời

Người lùn kia đã dùng mấy thanh gỗ để khiến người lùn mù nghĩ rằng mình đã cao lên và ông ta sẽ mất việc