(Trắc nghiệm) Bạn nhìn thấy những con vật nào?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

https://cdn.noron.vn/2021/07/29/tn-1-brightsideme-1627563273.jpg
Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Ờm, không đúng lắm, nó chung chung như kiểu ai cũng có một chút những nét tính cách này vậy.

Trả lời

Ờm, không đúng lắm, nó chung chung như kiểu ai cũng có một chút những nét tính cách này vậy.

Mình thaya có 1 phần đúng này.. mọi người cũng hay nói về mình như vậy.thú vị

Đập vào mắt mik đầu tiên là con sư tử

..hmmhmm chắc do nó khá nổi

Mình thấy con sư tử ...tại nó gần quá