Tôi thân với một người nhưng lại nãy sinh tình cảm liệu tôi nên chọn giữ tình bạn hay tình yêu?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Nếu người đó còn độc thân thì bạn cứ việc tiến tới với người đó nhé......Sau tình bạn... đó là tình yêu....

Chúc may mắn..... yêu được thì cứ yêu nhé...

Trả lời

Nếu người đó còn độc thân thì bạn cứ việc tiến tới với người đó nhé......Sau tình bạn... đó là tình yêu....

Chúc may mắn..... yêu được thì cứ yêu nhé...