Trên thế giới có cả thảy bao nhiêu loài động vật?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Con số gằn đúng là 1,5 triệu loài đã được miêu tả. Trong số này, riêng thuộc ngành chân khớp đã là 1 triệu loài, động vật thân mềm 10 vạn loài, động vật nguyên sinh 68 nghìn loài. Con người dù khác nhau rất xa về màu da, về hình dạng, về ngôn ngữ nhưng đều chỉ thuộc về... 1 loài duy nhất (!)
Trả lời
Con số gằn đúng là 1,5 triệu loài đã được miêu tả. Trong số này, riêng thuộc ngành chân khớp đã là 1 triệu loài, động vật thân mềm 10 vạn loài, động vật nguyên sinh 68 nghìn loài. Con người dù khác nhau rất xa về màu da, về hình dạng, về ngôn ngữ nhưng đều chỉ thuộc về... 1 loài duy nhất (!)