Trên thế giới có cả thảy bao nhiêu loài hổ và nước nào còn nhiều hổ nhất?

  1. Kiến thức chung

Nước ta còn bao nhiêu hổ? Tuổi thọ của hổ là bao nhiêu năm?

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hổ thuộc chi Hổ (Panthera), họ Mèo (Felidae), bộ Ăn thịt (Carnivora). Hổ chi có 1 loài với tên khoa học là Panthera tigris. Tuy nhiên có thể chia ra thành 10 loài phụ (tigris, corbetti, amoyensis, coreensis lecogi altaica virgata, sondaica, sumatrac, và batica). Nước còn nhiều hổ nhất là Ấn Độ: khoảng 2500 - 3750 con, rồi đến Malaysia: 600-650 con, Thái Lan: 250-600 con, Indonesia: 400-500 con, Nga: 430-470 con, Bangladesh: 300-460 con, Nepal: 180-250 con, Campuchia:100-200 con, Bhutan: 50-240 con... Trung Quốc rộng lớn như vậy nhưng chỉ còn khoảng 20-30 con hổ mà thôi. Triều Tiên được biết chỉ còn khoảng 10 con. Myanmar, Lào cũng có hổ nhung chưa rõ số lượng. Nước ta được biết chỉ còn khoảng 150-300 con mà thôi. Trong Sách Đỏ Việt Nam thì Hổ được xếp vào nhóm E (endangered) là nhóm đang bị đe dọa tuyệt chủng, do đó tuyệt đối cấm săn bắn, bẫy, chông và cần xây dựng các khu rừng để bảo đảm điều kiện sống của đàn hổ còn sống sót. Hổ cái động dục vào mùa đông, thường ghép đôi cho đến khi có thai. Hổ mang thai 100 ngày, mỗi lứa đẻ 2-4 hổ con. Sau khoảng 2 năm hổ con bắt đầu sống tách mẹ. Tuổi thọ trung bình của hổ là 20 năm.
Trả lời
Hổ thuộc chi Hổ (Panthera), họ Mèo (Felidae), bộ Ăn thịt (Carnivora). Hổ chi có 1 loài với tên khoa học là Panthera tigris. Tuy nhiên có thể chia ra thành 10 loài phụ (tigris, corbetti, amoyensis, coreensis lecogi altaica virgata, sondaica, sumatrac, và batica). Nước còn nhiều hổ nhất là Ấn Độ: khoảng 2500 - 3750 con, rồi đến Malaysia: 600-650 con, Thái Lan: 250-600 con, Indonesia: 400-500 con, Nga: 430-470 con, Bangladesh: 300-460 con, Nepal: 180-250 con, Campuchia:100-200 con, Bhutan: 50-240 con... Trung Quốc rộng lớn như vậy nhưng chỉ còn khoảng 20-30 con hổ mà thôi. Triều Tiên được biết chỉ còn khoảng 10 con. Myanmar, Lào cũng có hổ nhung chưa rõ số lượng. Nước ta được biết chỉ còn khoảng 150-300 con mà thôi. Trong Sách Đỏ Việt Nam thì Hổ được xếp vào nhóm E (endangered) là nhóm đang bị đe dọa tuyệt chủng, do đó tuyệt đối cấm săn bắn, bẫy, chông và cần xây dựng các khu rừng để bảo đảm điều kiện sống của đàn hổ còn sống sót. Hổ cái động dục vào mùa đông, thường ghép đôi cho đến khi có thai. Hổ mang thai 100 ngày, mỗi lứa đẻ 2-4 hổ con. Sau khoảng 2 năm hổ con bắt đầu sống tách mẹ. Tuổi thọ trung bình của hổ là 20 năm.