Trí nhớ kém thì có thể học ngành luật và sau này làm luật sư được không?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Kém là kém ở mức nào vậy bạn. Nếu kém quá thì chắc gì đã thi được vào ĐH Luật, mà có thi vào cũng không dễ để tốt nghiệp.
Theo mình trí nhớ kém thì nên làm các nghề ít phải nhớ mà dùng nhiều kỹ năng. Ví dụ như nghề hướng dẫn viên du lịch của mình nè. Mình thực ra nhớ không tốt lắm đâu, nhưng mình nói mỗi ngày nên thành ra thuộc lòng luôn.
Trả lời
Kém là kém ở mức nào vậy bạn. Nếu kém quá thì chắc gì đã thi được vào ĐH Luật, mà có thi vào cũng không dễ để tốt nghiệp.
Theo mình trí nhớ kém thì nên làm các nghề ít phải nhớ mà dùng nhiều kỹ năng. Ví dụ như nghề hướng dẫn viên du lịch của mình nè. Mình thực ra nhớ không tốt lắm đâu, nhưng mình nói mỗi ngày nên thành ra thuộc lòng luôn.