Triển vọng ngành nghề Kỹ thuật Hóa ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học là ngành có tính ứng dụng cao. Điểm xuất phát của nghề là lòng đam mê tìm tòi, nghiên cứu của các nhà hóa học đến đôi tay, khối óc của những kỹ sư, kỹ thuật viên chuyên nghiệp và đích đến là tạo ra những sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học phù hợp với những ai có tình yêu với nghề, có thiên hướng về khoa học tự nhiên, đặc biệt là hóa học, ưa thích công việc tìm tòi, nghiên cứu. Trong thế giới rộng lớn của lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, việc chọn đối tượng để nghiên cứu, sản xuất, phát triển hay tìm ra những phát minh, sáng chế không phải là điều quá khó khăn. Chính vì thế, các sản phẩm mới của ngành hóa học xuất hiện hàng ngày và phổ biến trong cuộc sống bình thường của mỗi chúng ta như: đồ dùng làm từ polymer, cao su nhân tạo…
Trả lời
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học là ngành có tính ứng dụng cao. Điểm xuất phát của nghề là lòng đam mê tìm tòi, nghiên cứu của các nhà hóa học đến đôi tay, khối óc của những kỹ sư, kỹ thuật viên chuyên nghiệp và đích đến là tạo ra những sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học phù hợp với những ai có tình yêu với nghề, có thiên hướng về khoa học tự nhiên, đặc biệt là hóa học, ưa thích công việc tìm tòi, nghiên cứu. Trong thế giới rộng lớn của lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, việc chọn đối tượng để nghiên cứu, sản xuất, phát triển hay tìm ra những phát minh, sáng chế không phải là điều quá khó khăn. Chính vì thế, các sản phẩm mới của ngành hóa học xuất hiện hàng ngày và phổ biến trong cuộc sống bình thường của mỗi chúng ta như: đồ dùng làm từ polymer, cao su nhân tạo…