Triệu chứng về nước tiểu trong viêm cầu thận mạn?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tái hấp thu ống thận C. Bài tiết ống thận D. Nôi tiết
Trả lời
Tái hấp thu ống thận C. Bài tiết ống thận D. Nôi tiết