Trình bày đặc điểm hệ thống sông ngòi vùng Tohoku

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sông, hồ -Hầu hết là các sông ngắn chảy siết, lưu vực nằm hoàn toàn trong nội địa. Và đều bắt nguồn từ núi Ou chảy về 2 phía. Nguồn nước sông dồi dạo thuận lợi cho tưới tiêu tuy nhiên vào mùa mưa và mùa tuyết tan các sông gây ra lụt lội ảnh hưởng lớn đến mùa màng và giao thông Bảng diện tích lưu vực, chiều dài sông vùng Tohoku (sắp xếp theo từ B-N) Tên sông Diện tích lưu vực (km2) Chiều dài sông (km) Iwakigawa 2540 102 Takasegawa 807 64 Mabuchigawa 2050 142 Kitakamigawa 10.150 249 Narugasegawa 1.130 89 Natorigawa 939 55 Abukumagawa 5400 239 Yonegawa 4100 130 Yamagawa 4710 133 Yoshigawa 1190 61 Mogamigawa 740 229 Akagawa 856,7 70,4 -Hồ lớn nhất của Tohoku là hồ Hachirogata (八郎潟) ở tỉnh Akita, đồng thời cũng là hồ lớn thứ 2 Nhật Bản. Các hồ sâu nổi tiếng: Tazawa (田沢湖)(ở akita)(26km2, 423m), Towada (十和田湖) (ở Aomori và Akita) (61km2, 326m)
Trả lời
Sông, hồ -Hầu hết là các sông ngắn chảy siết, lưu vực nằm hoàn toàn trong nội địa. Và đều bắt nguồn từ núi Ou chảy về 2 phía. Nguồn nước sông dồi dạo thuận lợi cho tưới tiêu tuy nhiên vào mùa mưa và mùa tuyết tan các sông gây ra lụt lội ảnh hưởng lớn đến mùa màng và giao thông Bảng diện tích lưu vực, chiều dài sông vùng Tohoku (sắp xếp theo từ B-N) Tên sông Diện tích lưu vực (km2) Chiều dài sông (km) Iwakigawa 2540 102 Takasegawa 807 64 Mabuchigawa 2050 142 Kitakamigawa 10.150 249 Narugasegawa 1.130 89 Natorigawa 939 55 Abukumagawa 5400 239 Yonegawa 4100 130 Yamagawa 4710 133 Yoshigawa 1190 61 Mogamigawa 740 229 Akagawa 856,7 70,4 -Hồ lớn nhất của Tohoku là hồ Hachirogata (八郎潟) ở tỉnh Akita, đồng thời cũng là hồ lớn thứ 2 Nhật Bản. Các hồ sâu nổi tiếng: Tazawa (田沢湖)(ở akita)(26km2, 423m), Towada (十和田湖) (ở Aomori và Akita) (61km2, 326m)