Trình bày đặc điểm Khí hậu, và phân hóa khí hậu vùng Tohoku- Nhật Bản?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tohoku thuộc kiểu khí hậu ôn đới, nhiệt độ trung bình năm thấp. Khoảng 10-11 độ C. Mùa hè nhiệt độ cao khoảng 22-23 độ C. Mùa đông rất lạnh nhiệt độ dưới 0 độ C. - Tohoku ít có mưa dầm, lượng mưa Trung bình năm khá lớn và đổi theo từng khu vực. -Gió mùa: Tohoku chịu tác động mạnh mẽ của gió mùa. Vào mùa hè phía Đông Tohoku (ven biển Thái Bình Dương) chịu tác động của gió mùa Đông Nam. Mùa đông phía Tây của vùng (ven biển Nhật Bản) chịu tác động của gió mùa Tây Bắc lạnh -Do sự tác động của gió mùa nên khí hậu vùng Tohoku có sự phân hóa thành 2 khu vực lớn theo chiều Đông Tây: Phía Tây của vùng thuộc kiểu khí hậu biển Nhật Bản, phía Đông thuộc kiểu khí hậu Thái Bình Dương. Giữa 2 vùng có những nét khác nhau lớn về khí hậu, đặc biệt là sự phân hóa mưa theo mùa. +Phía Đông của vùng (Mang đặc điểm khí hậu ven biển Thái Bình Dương) vào mùa hạ chịu tác động của gió mùa Đông Nam mang theo nhiều hơi nước gặp địa hình chắn gió gây mưa lớn. Lượng mưa cao nhất vào tháng 8 (tháng 9) với lượng mưa vào khoảng 170mm (do tác động của gió mùa mùa hạ, kết hợp với bão). Tuy nhiên vào mùa đông. Gió mùa Tây Bắc thổi vào vùng Tohoku chỉ gây mưa tuyết cho phía biển Nhật Bản,gặp địa hình chắn gió, khi sang đến phía ven biển Thái Bình Dương trở nên khô. Tháng có lượng mưa thấp nhất vào tháng 1, 12 lượng mưa dưới 50mm (do hiện tượng phơn) (phân tích các trạm khí hậu Fukushima, Sendai, miyako.) + Phía Tây của vùng (thuộc khí hậu ven biển Nhật Bản) vào mùa Đông gió mùa Tây Bắc thổi từ lục địa Châu Á tới gây mưa tuyết cho vùng. Vì thế nhìn trên bản đồ khu vực này thường có mưa lớn hơn vào mùa đông. Tháng có lượng mưa tuyết lớn nhất là tháng 11, 12, 1 lượng mưa vào khoảng 160mm. Tỉnh Sakata vào tháng 12 lượng mưa lên tới 200mm. Vào mùa hè khu vực chịu tác động của hiện tượng phơn ( do gió mùa Đông Nam gặp địa hình chắn gió tạo thành) gây khô, nóng, lượng mưa thấp. Ví dụ phân tích trạm Aomori,tháng có lượng mưa thấp nhất đều vào mùa hè, lượng mưa thấp nhất là tháng 4 khoảng 100mm. +Ngoài ra còn kiểu khí hậu trên các dãy núi cao (có tính chất lục địa rõ rệt) Mưa ít, tuyết nhiều. Mùa xuân, hạ xuất hiện hiện tượng phơn khô nóng. TP Yamagata có nhiệt độ cao nhất (40,8 độ C). Mùa đông lạnh khắc nghiệt
Trả lời
Tohoku thuộc kiểu khí hậu ôn đới, nhiệt độ trung bình năm thấp. Khoảng 10-11 độ C. Mùa hè nhiệt độ cao khoảng 22-23 độ C. Mùa đông rất lạnh nhiệt độ dưới 0 độ C. - Tohoku ít có mưa dầm, lượng mưa Trung bình năm khá lớn và đổi theo từng khu vực. -Gió mùa: Tohoku chịu tác động mạnh mẽ của gió mùa. Vào mùa hè phía Đông Tohoku (ven biển Thái Bình Dương) chịu tác động của gió mùa Đông Nam. Mùa đông phía Tây của vùng (ven biển Nhật Bản) chịu tác động của gió mùa Tây Bắc lạnh -Do sự tác động của gió mùa nên khí hậu vùng Tohoku có sự phân hóa thành 2 khu vực lớn theo chiều Đông Tây: Phía Tây của vùng thuộc kiểu khí hậu biển Nhật Bản, phía Đông thuộc kiểu khí hậu Thái Bình Dương. Giữa 2 vùng có những nét khác nhau lớn về khí hậu, đặc biệt là sự phân hóa mưa theo mùa. +Phía Đông của vùng (Mang đặc điểm khí hậu ven biển Thái Bình Dương) vào mùa hạ chịu tác động của gió mùa Đông Nam mang theo nhiều hơi nước gặp địa hình chắn gió gây mưa lớn. Lượng mưa cao nhất vào tháng 8 (tháng 9) với lượng mưa vào khoảng 170mm (do tác động của gió mùa mùa hạ, kết hợp với bão). Tuy nhiên vào mùa đông. Gió mùa Tây Bắc thổi vào vùng Tohoku chỉ gây mưa tuyết cho phía biển Nhật Bản,gặp địa hình chắn gió, khi sang đến phía ven biển Thái Bình Dương trở nên khô. Tháng có lượng mưa thấp nhất vào tháng 1, 12 lượng mưa dưới 50mm (do hiện tượng phơn) (phân tích các trạm khí hậu Fukushima, Sendai, miyako.) + Phía Tây của vùng (thuộc khí hậu ven biển Nhật Bản) vào mùa Đông gió mùa Tây Bắc thổi từ lục địa Châu Á tới gây mưa tuyết cho vùng. Vì thế nhìn trên bản đồ khu vực này thường có mưa lớn hơn vào mùa đông. Tháng có lượng mưa tuyết lớn nhất là tháng 11, 12, 1 lượng mưa vào khoảng 160mm. Tỉnh Sakata vào tháng 12 lượng mưa lên tới 200mm. Vào mùa hè khu vực chịu tác động của hiện tượng phơn ( do gió mùa Đông Nam gặp địa hình chắn gió tạo thành) gây khô, nóng, lượng mưa thấp. Ví dụ phân tích trạm Aomori,tháng có lượng mưa thấp nhất đều vào mùa hè, lượng mưa thấp nhất là tháng 4 khoảng 100mm. +Ngoài ra còn kiểu khí hậu trên các dãy núi cao (có tính chất lục địa rõ rệt) Mưa ít, tuyết nhiều. Mùa xuân, hạ xuất hiện hiện tượng phơn khô nóng. TP Yamagata có nhiệt độ cao nhất (40,8 độ C). Mùa đông lạnh khắc nghiệt