Trình bày ý nghĩa của pha ngủ nhanh?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Pha ngủ nhanh (1) giúp tẩy sạch khỏi các tế bào thần kinh các chất chuyển hóa bị tích tụ trong các giai đoạn khác của chu kỳ thức ngủ; (2) bảo đảm cho giai đoạn phục hồi hoạt động của các tế bào thân kinh có thể diễn ra được; (3) loại trừ các thông tin không cần thiết mà não bộ đã tiếp nhận; (4) bảo đảm cho quá trình chuyển trí nhớ ngắn hạn thành trí nhớ dài hạn; (5) bảo đảm cho cơ chế của giấc chiêm bao nhằm giải quyết những phản ứng cảm xúc đang diễn ra khi ngủ; (6) bảo đảm thích nghi tối ưu của cơ thể với những điều kiện xung quanh trong thời gian ngủ.
Trả lời
Pha ngủ nhanh (1) giúp tẩy sạch khỏi các tế bào thần kinh các chất chuyển hóa bị tích tụ trong các giai đoạn khác của chu kỳ thức ngủ; (2) bảo đảm cho giai đoạn phục hồi hoạt động của các tế bào thân kinh có thể diễn ra được; (3) loại trừ các thông tin không cần thiết mà não bộ đã tiếp nhận; (4) bảo đảm cho quá trình chuyển trí nhớ ngắn hạn thành trí nhớ dài hạn; (5) bảo đảm cho cơ chế của giấc chiêm bao nhằm giải quyết những phản ứng cảm xúc đang diễn ra khi ngủ; (6) bảo đảm thích nghi tối ưu của cơ thể với những điều kiện xung quanh trong thời gian ngủ.