Trò chơi dân gian Namsadang là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Namsadang là một hình thức biểu diễn dân gian của do phường diễn nghệ thuật chủ yếu là nam giới, biểu diễn tại các làng quê và khu chợ. Nội dung buổi diễn rất phong phú với âm nhạc và các điệu nhảy dân gian Pungmul Nori, đi bộ trên dây Jultagi, xoay đĩa Daejeop Dolligi, kịch mặt nạ Gamyeongeuk và múa rối Kkokdugaksi Noreum. Đây là hình thức biểu diễn nghệ thuật lâu đời nhất của Hàn Quốc do những người nông dân lưu truyền và phát triển trong dân gian. Trong các buổi biểu diễn truyền thống, bao giờ cũng xuất hiện các nhạc cụ như trống Buk, trống phong yêu Janggu, còn có chiêng Jing và phèng Kkwaenggwari và kèn Nabal, kèn bầu Taepyeongso. Các nhạc cụ cùng điệu múa sẽ giúp người nông dân xua tan mệt mỏi khi cày ruộng, gieo mạ hay gặt lúa, nhằm nâng cao năng suất lao động và nâng cao tinh thần tập thể, cộng đồng
Trả lời
Namsadang là một hình thức biểu diễn dân gian của do phường diễn nghệ thuật chủ yếu là nam giới, biểu diễn tại các làng quê và khu chợ. Nội dung buổi diễn rất phong phú với âm nhạc và các điệu nhảy dân gian Pungmul Nori, đi bộ trên dây Jultagi, xoay đĩa Daejeop Dolligi, kịch mặt nạ Gamyeongeuk và múa rối Kkokdugaksi Noreum. Đây là hình thức biểu diễn nghệ thuật lâu đời nhất của Hàn Quốc do những người nông dân lưu truyền và phát triển trong dân gian. Trong các buổi biểu diễn truyền thống, bao giờ cũng xuất hiện các nhạc cụ như trống Buk, trống phong yêu Janggu, còn có chiêng Jing và phèng Kkwaenggwari và kèn Nabal, kèn bầu Taepyeongso. Các nhạc cụ cùng điệu múa sẽ giúp người nông dân xua tan mệt mỏi khi cày ruộng, gieo mạ hay gặt lúa, nhằm nâng cao năng suất lao động và nâng cao tinh thần tập thể, cộng đồng