Trò chơi điện tử đầu tiên của thế giới ?

  1. Công nghệ thông tin

Đó là trò Tennis for two. Trò chời này ra đời vào năm 1958 bời nhà vật lý hạt nhân người Mỹ William Higinbotham.


Trò chơi được thiết kế rất đơn giản dưới định dạng 2D. Có 2 người sẽ tham gia chơi. Mỗi người cầm một cái điều khiển. Trên điều khiển chỉ có 2 nút bấm : 1 nút để đánh bóng và 1 nút để điều chỉnh hướng bóng.

Từ khóa: 

công nghệ thông tin