Bản thiết kế xe tăng đầu tiên của thế giới ?

  1. Lịch sử

Đó chính là bản thiết kế xe tăng của thiên tài toàn năng Leonardo Davinci. Bản thiết kế của ổng được vẽ

vào năm 1487. Chiếc xe tăng do Davinci phác thảo trông khá thô sơ , chủ yếu sử dụng sức người nhưng nó vẫn đánh dấu sức sáng tạo vượt thời đại của thiên tài nghìn năm có một này. 

Tiếc là ổng nghèo quá méo có tiền để thực hiện, mà xin tiền thì không ai tài trợ. Nên bản thiết kế này đành ngập ngùi bị vứt xó.

Từ khóa: 

lịch sử

Không liên quan nhưng nhìn bản thiết kế này giống cái nón lá Việt Nam quá. =))

Trả lời

Không liên quan nhưng nhìn bản thiết kế này giống cái nón lá Việt Nam quá. =))