1. Trí tuệ nhân tạo

Trợ lý ảo VAV tại sao lại chưa phổ biến?

Mình vừa biết tới sản phẩm Trợ lý ảo VAV của Việt Nam, sau khi cài đặt và sử dụng nhận thấy rất vi diệu, phải nói là không kém gì các sản phẩm của quốc tế.

Mình có hỏi bạn bè thì mọi người đều chưa biết tới sản phẩm này. Không rõ tại sao một sản phẩm tốt như vậy lại không được phổ biến rộng rãi?

Từ khóa: trí tuệ nhân tạo

1/ Chưa ai biết nó có trên đời

2/ Chưa ai biết công dụng của nó là gì

Trả lời

1/ Chưa ai biết nó có trên đời

2/ Chưa ai biết công dụng của nó là gì

Quan trọng là nó dùng được vào những việc cụ thể nào? Cần có gợi ý đối với người dùng cũng như độ phủ sóng của nó tới mọi người là chưa có

Minh nghĩ do tính ứng dụng của nó chưa rõ ràng nên người ta ko biết đến ứng dụng này.

Ví dụ như mình dùng Iphone rất lâu rồi nhưng Siri mình dùng cũng hạn chế lắm. Mình chưa rõ VAV có ứng dụng thực tế nào tốt? Mình nghĩ vi diệu là thứ quá chung chung để đánh giá.

Nếu nó là vde công nghệ rất vi diệu thì nó chưa phổ biến về mặt truyền thông, vậy thì lý do chính chắc là nó thiếu câu chuyện (để truyền thông) & nó vì thế ít phương tiện truyền thông nó về nó.