1. Triết học

Cách chúng ta nhìn theo triết gia Plato ?

Triết gia nổi tiếng Plato (427 - 347 TCN) cho rằng sở dĩ chúng ta nhìn thấy được vật thể là do mắt chúng ta phát ra các tia sáng. Các tia sáng sẽ chiếu đến vật thể và quay trở lại mắt cùng với thông tin về vật thể đó.

Dĩ nhiên là đến bây giờ ổng đã được chứng minh là sai nhưng chúng ta cũng phải công nhận vị triết gia này có trí tưởng tượng khá phong phú.

Nguồn video : Is light a particle or a wave by Colm Kelleher ?

Từ khóa: triết học