Trời mưa đi bộ hay chạy dễ bị ướt hơn?

  1. Kiến thức chung

Dù có rất nhiều thí nghiệm khoa học đã được tiến hành nhưng đây vẫn là một câu hỏi gây rất nhiều tranh cãi cho đến thời điểm hiện tại.

Để giải thích vấn đề này, đầu tiên chúng ta cần đặt ra một số giả thiết:

- Tốc độ mưa rơi là không đổi

- Khoảng cách di chuyển là cố định

Dưới mưa, khi bạn đi qua 1 giọt mưa thì sẽ gặp ngay 1 giọt mưa khác, điều đó có nghĩa là lượng mưa từ trên trời rơi xuống (theo phương thẳng đứng) trong cùng một khoảng thời gian là như nhau dù bạn đứng yên hay chạy.

Ngoài ra, bạn cũng bị mưa tạt vào theo chiều ngang nữa.

Xét theo phương thẳng đứng:

Lượng nước = Lượng nước mưa rơi thẳng trong 1s x thời gian di chuyển

Xét theo phương ngang:

Lượng nước = Lượng nước mưa rơi ngang trong 1m x khoảng cách di chuyển

Như vậy tổng lượng nước bạn bị tạt vào người sẽ là tổng của lượng nước rơi ngang và lượng nước rơi thẳng.

Mà khoảng cách di chuyển và lượng nước mưa rơi xuống là không đổi, do đó để ít dính mưa nhất thì bạn cần giảm tối thiểu thời gian di chuyển.

Và câu trả lời là hãy chạy càng nhanh càng tốt.

Bạn nghĩ sao về lời giải thích này?

Từ khóa: 

mưa

,

ướt

,

tính toán

,

kiến thức chung

Nếu theo như trên đặt ra thì còn nhiều tham số khác cần làm rõ vì hễ di chuyển thì có cả mưa ngang mưa dọc. Ngay cả tham số đưa ra là lượng mưa rơi ngang trong 1m và lượng mưa rơi dọc trong 1s còn phụ thuộc vào diện tích mặt đứng, mặt bằng cơ thể, tốc độ mưa rơi so với tốc đọ đi và tốc đọ chạy.... Và n thứ khác. Lằng nhằng lắm. Túm lại, thực tế thì mưa lớn dần, chạy nhanh đến chỗ trú thì chắc chắn ít ướt hơn là đi từ từ. Nhưng mà coi chừng chạy nhanh quá đụng xe nằm ra đó thì ướt tè le nhé 🤣🤣

Trả lời

Nếu theo như trên đặt ra thì còn nhiều tham số khác cần làm rõ vì hễ di chuyển thì có cả mưa ngang mưa dọc. Ngay cả tham số đưa ra là lượng mưa rơi ngang trong 1m và lượng mưa rơi dọc trong 1s còn phụ thuộc vào diện tích mặt đứng, mặt bằng cơ thể, tốc độ mưa rơi so với tốc đọ đi và tốc đọ chạy.... Và n thứ khác. Lằng nhằng lắm. Túm lại, thực tế thì mưa lớn dần, chạy nhanh đến chỗ trú thì chắc chắn ít ướt hơn là đi từ từ. Nhưng mà coi chừng chạy nhanh quá đụng xe nằm ra đó thì ướt tè le nhé 🤣🤣

Thật ra đây là cách giải thích với các giả thiết ở mức lý tưởng thôi, nên có thể xét về thực tế vẫn còn chưa thỏa đág lắm, mọi người có cách giải thích nào khác thì cho mình biết với nha ^^

Giải thích vẫn chưa được thuyết phục lắm, nhưng mình thường sẽ chạy

Tính xem thế nào ướt hơn xong thì chắc trời cũng tạnh mưa...

Mình thấy giải thích như vậy vẫn chưa thỏa đáng lắm, còn quá nhiều yếu tố ảnh hưởng như sức gió, độ lớn của hạt mưa,...