Trọng lực có tâm hướng vào đâu?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

chắc là xuống dưới lòng đất
Trả lời
chắc là xuống dưới lòng đất