1. Giới tính

Trong suốt một đời, phụ nữ mất bao nhiêu máu trong những ngày "đèn đỏ"?

Lâu lâu mất chút máu đã thấy mặt tái mét, vậy mà phụ nữ tháng nào cũng mất máu từ vài ngày đến một tuần. Bạn có biết trong suốt một đời, một phụ nữ mất bao nhiêu máu trong những ngày "đèn đỏ" không?

Từ khóa: đèn đỏ, phụ nữ, giới tính
Thật chất bạn chỉ rụng 1 trứng và phần còn lại là chất nhầy để làm dày thành tử cung để đợi tinh trùng vào kết hợp tạo thành tổ, nhưng do tạo ko thành nên nó trôi ra ngoài.
Thật chất sẽ ko mất quá nhiều máu như bạn vẫn nghĩ đâu.

Trả lời

Thật chất bạn chỉ rụng 1 trứng và phần còn lại là chất nhầy để làm dày thành tử cung để đợi tinh trùng vào kết hợp tạo thành tổ, nhưng do tạo ko thành nên nó trôi ra ngoài.
Thật chất sẽ ko mất quá nhiều máu như bạn vẫn nghĩ đâu.

Trung bình bạn mất từ 10ml - 150ml máu cho mỗi lần kinh nghuyệ

Trung bình người phụ nữ có khoảng 450 lần kinh nguyệt trong đời.

Rồi bạn nhân hộ mình đi :D

Cùng quan tâm.