Trước 30 tuổi, tại sao nên chú trọng đầu tư bản thân?

  1. Phong cách sống

Đầu tư cho bản thân là một dạng đầu tư mà kết quả, sự thành công chỉ thấy được sau một quá trình lâu dài và bền bỉ.

Như vậy trước 30 tuổi thì chúng ta nên đầu tư cho bản thân cụ thể những gì, theo bạn? Phương pháp thực hiện chúng như thế nào thì mới hiệu quả?

td1-15561860133951090197322-1556270501191335750789-1557672924820904140324
Từ khóa: 

đầu tư bản thân

,

phát triển con người

,

tuổi 30

,

phong cách sống

Người ta cho rằng tuổi trẻ là cái tuổi sung sức nhất, giàu lòng nhiệt huyết, sôi động, sự tập trung cao,... vậy ta nên tập trung đầu tư học tập và phát triển bản thân tốt nhất.

Trả lời

Người ta cho rằng tuổi trẻ là cái tuổi sung sức nhất, giàu lòng nhiệt huyết, sôi động, sự tập trung cao,... vậy ta nên tập trung đầu tư học tập và phát triển bản thân tốt nhất.

Mình nghĩ con người khi sống trên cuộc đời thì cuối cùng vẫn hướng đến một cuộc sống có ý nghĩa, hướng đến việc được làm những gì mình muốn.

Tuổi trẻ, trước 30 tuổi là quãng thời gian bạn học tập, phát triển và tự do tìm kiếm, trải nghiệm để khám phá bản thân, khám phá những điều có ý nghĩa trong cuộc sống của mình; đồng thời hình thành nên vị thế, giá trị của chính bản thân mình.

Vì thế đầu tư cho bản thân đối với mình là trải nghiệm, phát triển, khám phá bản thân và cuộc sống.

Đầu tư vào sức khoẻ, giáo dục và tài chính.