1. Kỹ năng mềm

Quảng giao hay khép mình mới là cách sống dễ tồn tại nhất?

Trong tập thể người quảng giao thường thích nói chuyện với mọi người, họ thể hiện sự năng nổ, nhiệt huyết và sự bản lĩnh. Điều này khiến họ đôi khi sẽ bị ghét vì lí do thảo mai. Người khép mình thì dù giỏi, thông minh thì chẳng bao giờ lên tiếng. Chính vì vậy họ cũng chẳng có bạn bè hay kẻ thù, tuy nhiên họ luôn cô đơn và không thể hòa mình được với mọi người.

Bạn nghĩ gì về hai cách sống này?

Từ khóa: cách sống, quảng giao, khép mình, kỹ năng mềm

Thực ra nếu sống quá cực đoan, cho dù là quảng giao đến mức cực đoan (tức những người quá hướng ngoại, quá ồn ã, kiểu cách, ưa thích sự chú ý từ người khác...) hoặc khép mình đến mức cực đoan (quá giữ kẽ, quá nhút nhát, ngại tiếp xúc với người khác, quá lười nhác và vô tâm với các mối quan hệ...) thì đều không tốt.

Cho nên ở đời ta cần học được cách cân bằng giữa hai cách sống trên. Ví dụ: nên cởi mở với mọi người, luôn đón nhận các mối quan hệ mới, nhưng cùng lúc đó không cần phải quá cố gắng lấy lòng mọi người. Tương tự, sự năng nổ nhiệt tình luôn cần đi kèm với sự thông minh hiểu biết.

Trả lời

Thực ra nếu sống quá cực đoan, cho dù là quảng giao đến mức cực đoan (tức những người quá hướng ngoại, quá ồn ã, kiểu cách, ưa thích sự chú ý từ người khác...) hoặc khép mình đến mức cực đoan (quá giữ kẽ, quá nhút nhát, ngại tiếp xúc với người khác, quá lười nhác và vô tâm với các mối quan hệ...) thì đều không tốt.

Cho nên ở đời ta cần học được cách cân bằng giữa hai cách sống trên. Ví dụ: nên cởi mở với mọi người, luôn đón nhận các mối quan hệ mới, nhưng cùng lúc đó không cần phải quá cố gắng lấy lòng mọi người. Tương tự, sự năng nổ nhiệt tình luôn cần đi kèm với sự thông minh hiểu biết.