Trước đây, người ta thường dùng những tấm gương soi bằng Cu vì Cu là kim loại :

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

A. Có tính dẻo B. Có tính dẫn nhiệt tốt C. Có khả năng phản xạ tốt ánh sáng D. Kém hoạt động, có tính khử yếu
Trả lời
A. Có tính dẻo B. Có tính dẫn nhiệt tốt C. Có khả năng phản xạ tốt ánh sáng D. Kém hoạt động, có tính khử yếu