Tự bắt đầu một dự án nhỏ, làm thế nào để quảng bá?

  1. Hướng nghiệp

Mình lập 1 trang instagram để pass lại tài liệu học thi cũ của mình. Nói là cũ vì mình đã xài qua nhưng do giữ kĩ, ít khi điền đáp án trực tiếp nên nó còn mới toanh. Mình định pass giảm 50-60% so với giá gốc và tặng kèm một số đồ dùng học tập còn dư (do lên đại học mình không cần nhiều như vậy). Làm thế nào để mình có thể tự quảng bá trang instagram này với người khác?

Từ khóa: 

hướng nghiệp