Từ "Chill" trong những câu nói như "Nơi này chill phết", "Hành trình này chill phết" được hiểu với nghĩa chính xác là gì?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ

"Chill" gần đồng nghĩa với "cool" nhưng mạnh hơn một xíu.

Nếu hiểu "cool" là "mát lạnh" thì "chill" sẽ là "mát lạnh sảng khoái".

Nếu hiểu "cool" là "đã" hoặc "ngầu" thì "chill" sẽ là "đã đời ông Địa" hoặc "ngầu vê lờ"

Nếu hiểu "cool" là "thoải mái" thì "chill" sẽ là "thư giãn".

Và nhiều cách hiểu khác...

Tuy nhiên, ngôn ngữ là do cách người ta sử dụng mà thành, sau đó từ điển mới ghi lại lối sử dụng đó mà thôi, không phải ngược lại. Do đó, bạn cần dựa theo ngữ cảnh mà hiểu hơn là cố hiểu chính xác.

Ví dụ "nơi này chill phết" => "nơi này tuyệt vời phết"...

Cơ bản thì từ "chill" giống như "cool" đều có nghĩa tích cực.

Trả lời

"Chill" gần đồng nghĩa với "cool" nhưng mạnh hơn một xíu.

Nếu hiểu "cool" là "mát lạnh" thì "chill" sẽ là "mát lạnh sảng khoái".

Nếu hiểu "cool" là "đã" hoặc "ngầu" thì "chill" sẽ là "đã đời ông Địa" hoặc "ngầu vê lờ"

Nếu hiểu "cool" là "thoải mái" thì "chill" sẽ là "thư giãn".

Và nhiều cách hiểu khác...

Tuy nhiên, ngôn ngữ là do cách người ta sử dụng mà thành, sau đó từ điển mới ghi lại lối sử dụng đó mà thôi, không phải ngược lại. Do đó, bạn cần dựa theo ngữ cảnh mà hiểu hơn là cố hiểu chính xác.

Ví dụ "nơi này chill phết" => "nơi này tuyệt vời phết"...

Cơ bản thì từ "chill" giống như "cool" đều có nghĩa tích cực.

Từ ''chill'' nếu được dùng trong ngữ cảnh miêu tả một con người, ví dụ như ''He is a very chill guy'' - thì câu này sẽ có thể được hiểu là ''Anh ấy là một người rất thoải mái, kiểu sao cũng được, không khó tính, cũng không quá nghiêm túc, biết cách ăn chơi hết mình...'' kiểu kiểu vậy.

Các câu ''nơi này chill phết'' hoặc ''hành trình này chill phết'' thì cũng có nghĩa tương tự, tức là miêu tả sự thoải mái, không quá nghiêm túc, nghiêm trang tại những nơi đó hoặc trong những chuyến đi, hoạt động đó...