Mình cần đọc sách gì về kế toán để có thể sử dụng được hệ thống ERP - hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp?

  1. Đầu tư & Tài chính

Chủ yếu mình muốn biết dùng phân hệ kế toán trong đó. Cám ơn mọi người

Từ khóa: 

đầu tư & tài chính

Muốn sử dụng ERP thì nên hỏi người/công ty đã làm ra nó vì mỗi 1 ERP system sẽ có cách xử lý, user flow khác nhau để giải quyết vấn đề. Kế toán chỉ là 1 phần trong đó. ERP giải quyết nhiều vấn đề cho nhiều bộ phận khác nhau cho doanh nghiệp. Nên cũng chả có sách nào chỉ được cho bạn.

Trả lời

Muốn sử dụng ERP thì nên hỏi người/công ty đã làm ra nó vì mỗi 1 ERP system sẽ có cách xử lý, user flow khác nhau để giải quyết vấn đề. Kế toán chỉ là 1 phần trong đó. ERP giải quyết nhiều vấn đề cho nhiều bộ phận khác nhau cho doanh nghiệp. Nên cũng chả có sách nào chỉ được cho bạn.

Mình làm kế toán và đã từng dùng qua 1 vài ERP system nên mình nghĩ có thể phần nào trả lời được câu hỏi của bạn. Tuy nhiên mình không rõ là bạn đã có học hay làm qua kế toán chưa và ý bạn hỏi ở đây là hỏi sách về kiến thức kế toán hay sách về ERP system. Mình nghĩ là bạn muốn hỏi sách dạy cách sử dụng ERP system.

Theo kinh nghiệm cá nhân mình, mỗi ERP system sẽ có cách sử dụng khác nhau và phần hướng dẫn sử dụng này do nhà cung cấp ERP system của bạn hoặc công ty bạn đưa ra. Khi mình làm việc với Sun system, thì nhà cung cấp cho công ty mình cử chuyên gia sang dạy cho nhân viên cách sử dụng hệ thống này. Còn sau này khi qua công ty mới sử dụng Oracle thì mình lại được đồng nghiệp hướng dẫn vì mình vào sau. Tuy nhiên ERP system nào thì cũng sẽ có file/ tài liệu hướng dẫn sử dụng một khi bạn/ công ty bạn đã mua quyền sử dụng bạn nhé.

Hy vọng mình giúp bạn hiểu được phần nào!