Vì sao có thể khẳng định ngôn ngữ là 1 hệ thống?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Bạn 

Ông Rùa
và 
Nguyễn Duy Thiên
có ý kiến gì về câu hỏi này không?

Trả lời

Bạn 

Ông Rùa
và 
Nguyễn Duy Thiên
có ý kiến gì về câu hỏi này không?

Nghe câu này quen quen, có phải bạn đang học môn dẫn luận ngôn ngữ không? 🤔

Ví von đơn giản hơn, ngôn ngữ nó giống một hệ thần kinh trung ương vậy, nó điều khiển các dây thần kinh bao gồm xã hội, văn hóa, kinh tế, chính trị, khoa học,....Nó là thứ đầu não liên kết với tất cả các bộ phận khác, và chỉ có nó thì mọi hình thành mới có sự đồng nhất, trao đổi và thấu hiểu. 

Bởi vì ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt, nó liên kết với tất cả hoạt động của con người trong mọi lĩnh vực. Vì vậy nó được gọi là hệ thống.

Vì ngôn ngữ là một thể thống nhất các yếu tố có quan hệ với nhau. Mỗi yếu tố trong hệ thống ngôn ngữ có thể coi là một đơn vị. Các đơn vị trong hệ thống ngôn ngữ được sắp xếp theo những quy tắc nhất định. Sự tồn tại của đơn vị ngôn ngữ này quy định sự tồn tại của đơn vị ngôn ngữ kia. Ngôn ngữ là một hệ thống dấu hiệu vì mỗi đơn vị ngôn ngữ là một dấu hiệu.
Như tất cả những loại dấu hiệu khác, dấu hiệu ngôn ngữ là một thực thể mà hình thức vật chất của nó bao giờ cũng biểu đạt một điều gì đó.