Tứ đại danh tác là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tứ đại danh tác (tiếng Trung: 四大名著) chỉ bốn tác phẩm văn học cổ điển được cho là danh tiếng nhất của Trung Quốc, xếp theo thứ tự thời gian xuất hiện: - “Tam quốc diễn nghĩa ” của La Quán Trung - “Thủy hử” của Thi Nại Am - “Tây du ký” của Ngô Thừa Ân - “Hồng lâu mộng” của Tào Tuyết Cần
Trả lời
Tứ đại danh tác (tiếng Trung: 四大名著) chỉ bốn tác phẩm văn học cổ điển được cho là danh tiếng nhất của Trung Quốc, xếp theo thứ tự thời gian xuất hiện: - “Tam quốc diễn nghĩa ” của La Quán Trung - “Thủy hử” của Thi Nại Am - “Tây du ký” của Ngô Thừa Ân - “Hồng lâu mộng” của Tào Tuyết Cần