[Bạn có biết] Chúa Nguyễn khóc vợ?

  1. Lịch sử

Mình là một người thích thơ Đường và cũng ái mộ dòng họ Nguyễn Phúc, trong đó có Quốc chúa Nguyễn Phúc Chu - người mở mang nước Việt tới Sài Gòn. Ông là người đa tình nhưng sùng Phật giáo, có người vợ rất được yêu thương. Chung sống 20 năm thì bà mất. Ông đau đớn không chịu được dù 1 năm đã trôi qua. Cho lập đàn tế ở chùa Thiên Mụ, rồi làm 4 bài thơ khóc vợ khắc vào tường để tưởng nhớ. Mình phỏng theo bài chữ Hán và bản dịch nghĩa của chị Trường An, rồi chuyển thể thành thơ Đường.

"Vấn thiên hà sự chiết ngô phi!

Hoa tạ, tam cung nguyệt yếm huy.

Bất đạc nữ trung vong khổn phạm,

Hoàn tri kỳ nội thất dung nghi.

Thời đương thất tịch ngân hà ám,

Sầu ký thiên niên giới lộ hi.

Mạn đạo tiếu nhân nhi phụ thái,

Cổ kim thùy cánh thử tình vi"

Lộc phổ thơ:

"Hỏi trời sao nỡ giết vợ ta!

Hoa rụng, tam cung bóng nguyệt tà.

Nữ lưu phong phạm nay đã mất

Dung nhan ngày cũ cũng dần xa.

Ngân hà thất tịch màu u tối

Thiên thu sầu ấy mỗi ngày qua.

Trách ta bi luỵ tình nhi nữ

Ân ái ngàn xưa tựa sơn hà."

Còn 3 bài nữa mình sẽ phổ từ từ. 😀

Từ khóa: 

lịch sử